Udlejningsvilkår - telte/sejl

Locations

Vi kører ud fra København og vores kørselspriser er beregnet herudfra. Hvis I skal have et sejl op i en radius på 15 km. fra Rådhuspladsen (google maps) bliver du ikke faktureret for levering og afhentning. Kørsel herudover bliver faktureret med 6 kr. (ekls. moms) pr. kørt kilometer. Kun under særlige omstændigheder krydser vi Storebælt og Øresund.

 

Opsætning

Vores sejl er lavet i et 100% vandtæt og strækbart materiale. Ud over at skabe en smuk ramme om festen, sikre dugen arrangementet mod vejret. Vores telte står uden ramme og derfor er det nødvendigt at sætte pløkker i jorden. Hvis I er usikre på om jeres plads giver mulighed for opsætning af vores telte er I velkommen til at kontakte os.  

 

Ansvar

Efter opsætning er sejl kundens ansvar i forhold til evt hærværk, tyveri eller lignende.

 

Gulve

Vi leverer ikke gulve. Hvis I ønsker gulvløsning er I velkomne til at benytte en anden leverandør. Gulvet skal lægges før teltet opsættes og vi skal oplyses om underlagets type. 

 

Betaling

Betaling skal senest falde tre dage før levering. Faktura 8 dages betalingsfrist. Manglende rettidig indbetalingtillægges 2 % pr. løbende måned. Dog minimum kr. 100,-. Lejeperioden udgør 48 timer . Såfremt lejer ønsker at leje telte i flere dage, betales der ekstra leje i form af 10% pr. dag. Nedtagning fortages efter kundens anvisning dog altid når teltet er tørt.

 

Bankoplysninger

Sparbank reg/kontonr 8125 0006949118

 

Aftale med kunde

 

Teltaftalen er baseret på nedenstående forudsætninger:
 

  1. 1.INDBÆRINGSLÆNGDE

2 meters fri passage i bredden for vore medarbejdere.
Ved indbæringslængde på mere end 20 m kan indbæring faktureres. 

Kundens svar herpå: 

 

2. TRIN

Er der nogen trappetrin, skråninger eller lignende? 
Kundens svar herpå: 

 

3. FRI PASSAGE
Er der 1 meters fri passage i bredden for vore medarbejdere? 
(Dette gælder for hele indbæringslængden, og således også for havelåger, cykelskurer og andet, der kan hindre fri passage.) 

Kundens svar herpå: 

 

4. TELTPLADSENS BESKAFFENHED

Pladsen skal være ryddet og afmærket af lejer senest tre dage før den på ordrebekræftelsen påførte leveringsdato. I modsat fald beregnes min. 1 mandetime for rydning.
Er pladsen mod forventning ej afmærket, opsættes teltet bedst muligt ud fra vor vurdering. Vi anbefaler derfor, at lejer afmærker teltområdet med eksempelvis pinde i jorden. 

I leverings- og afhentningsperioden skal der være fri adgang til pladsen. Ved forgæves kørsel påregnes ekstra transportudgift for lejer. 

Det kan anbefales, at græsset er nyslået inden opsætningsperioden. Hermed skånes græsplænen bedst muligt, og ved gulvlægning hindres det, at græstotter stikker op imellem gulvelementerne.
 

 

5.UNDERLAGETSBESKAFFENHED

Græs
Fliser
Asfalt 
Andet 
 

(Ved teltopsætning på asfalt el. fliser tages forbehold for mulig fastgørelse af teltet.
Teltet vil blive opsat og lagt i niveau med underlaget, hvis ikke andet er aftalt). 
Kundens svar herpå:
 

 

6. NIVEAUFORSKEL KUN VED BEHOV FOR GULV

Det er lejers pligt at undersøge samt oplyse, hvorvidt teltpladsen skråner på nogen måde således, at der er behov for opklodsning for at udjævne niveauforskelle. (Dette undersøges bedst ved brug af vaterpas og snor.) 

Såfremt der skulle være tale om en væsentligt niveauforskel vedr. teltpladsens underlag, fordrer dette besigtigelse af vore medarbejdere. 

Såfremt der træffes aftale om udjævning af niveauforskel, vil dette fremstå særskilt af ordrebekræftelsen. 

Pris for opklodsning beregnes efter timeløn. 

Kundens svar herpå: 
 

 

7. SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER

Er der nogen særlige omstændigheder ved teltpladsen, som forhindrer normal teltopsætning eller gulvlægning? Eksempelvis flagstænger, træer, bede etc. 

Kundens svar herpå: NB.
Hvis ovennævnte oplysninger afviger væsentligt  fra de faktiske forhold, forbeholder vi os retten til at fakturere ekstra timeløn grundet den yderligere håndtering.

 

8. DATOER FOR LEVERING, BRUG & AFHENTNING

Vi forbeholder vi os retten til at kunne levere op til tre dage før den på ordrebekræftelsen påførte leveringsdato, samt afhente op til tre dage efter den på ordrebekræftelsen påførte afhentningsdato. Dette på grund af vejr og vind samt yderst sæsonbetonet branche. 
 

Leveringsperiode: 
 

Brugsdato: 
 

Afhentningsperiode: 
 

9. GENERELLE BESTEMMELSER.

Det påhviler lejer at rekvirere de fornødne tilladelser fra offentlige myndigheder.

Opstilling at seosejl til over 150 personer skal evt. godkendes af den lokale beredskabschef. Lejer er ansvarlig for at skaffe en sådan godkendelse. 

Lejeprisen er baseret på tilkørsel med varebil, hvorfra der maksimalt er 10 meters indbæringslængde.

Der må ikke grilles eller anvendes sodende lys i teltene. 

Der må ikke monteres skilte med tape, klistermærker eller lignende i teltet.

I tilfælde af orkan, storm, ulykkestilfælde, havari eller anden force majeure, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør teltets opstilling, udsættes opstillingen så længe tilstanden varer. Dette sker uden ansvar for udlejer.

Teltpladsen skal fra første dag i leveringsperioden være tydeligt afmærket samt ryddet for alle effekter samt eventuelle dyreekskrementer.

Afbestilling af telte skal ske senest tre uger før anførte leveringsdatoen på ordrebekræftelsen. 
- Afbestilling mindre end tre uger før leveringsdato faktureres med 25 %.
- Afbestilling mindre end to uger før leveringsdato faktureres med 50 %.
- Afbestilling mindre end én uge før leveringsdato faktureres med 100 %
 

 

  1. 10.KONTAKT

Mobilnummer, hvorpå lejer kan træffes i hele lejeperioden: